Privacy beleid

Dit privacy beleid is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website en Mindrops Solutions Private Limited, de eigenaar en aanbieder van deze website. Mindrops Solutions Private Limited neemt de privacy van uw informatie heel serieus. Dit privacy beleid is van toepassing op ons gebruik van alle gegevens die door ons zijn verzameld of door u zijn geleverd met betrekking tot uw gebruik van de website.

 

Lees dit privacy beleid zorgvuldig

 

1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:

Data Gegevens (data): alle gezamenlijke informatie die u deelt met Mindrops Solutions Private Limited (ook verder als Mindrops beschreven) via de website. Deze definitie omvat, indien van toepassing, ook de definities terug te vinden in de wetgeving voor gegevensbescherming;
Koekjes (cookies):

kleine tekstbestandjes op uw computer geplaatst door deze website wanneer u bepaalde delen van de website bezoekt en / of wanneer u bepaalde functies van de website gebruikt. Details van de cookies die door deze website worden gebruikt, zijn uiteengezet in de onderstaande clausule (cookies);

Gegevensbescherm-
ingswetgeving:
elke toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot de richtlijn 96/46 / EG (gegevensbeschermingsrichtlijn) of de GDPR, en eventuele nationale uitvoeringswetten, voorschriften en secundaire wetgeving, voor zo lang als de GDPR effectief is de EU;
GDPR de algemene Verordening (EU) 2016/679 van de Gegevensbescherming;
Mindrops, of wij:  or us Mindrops Solutions Private Limited: een bedrijf met statutaire zetel in India met geregistreerde nummer U74999DL2018PTC330890, wiens maatschappelijke zetel op 112, Krishna Apra, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, New Delhi, Delhi 110034 is;
EU-cookiewetgeving: de privacy- en elektronische communicatie (EG-richtlijn) voorschriften 2003 zoals gewijzigd door de privacy- en elektronische communicatie (EG-richtlijn) (wijziging) voorschriften 2011;
Gebruiker of u:

Elke derde partij die toegang tot de website heeft en niet (i) werknemer is van Mindrops en zodoende in dienstverband handelt of niet (ii) als consultant is ingeschakeld of diensten aan Mindrops biedt en wiens handel in verbinding staat met het aanbieden van dergelijke diensten; en

Website De website die u momenteel gebruikt, https://mindrops.com/ en eventuele sub domeinen van deze site, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen termen & voorwaarden.

 

 

2. In dit privacy beleid, tenzij de context een andere interpretatie vereist:

 1. Het enkelvoud omvat het meervoud en vice versa;

 2. Verwijzingen naar sub clausules, clausules, schema's of bijlagen zijn onder clausules, clausules, schema's of bijlagen van dit privacy beleid; 

 3. Een verwijzing naar een persoon omvat bedrijven, bedrijven, overheidsinstanties, trusts en partnerschappen;

 4. ""Inclusief"" wordt verstaan ""inclusief zonder beperking""

 5. Verwijzing naar elke wettelijke bepaling omvat elke wijziging of wijziging ervan

 6. De koppen en sub-rubrieken vormen geen deel uit van dit privacy beleid.

 

3. Toepassingsgebied van dit privacy beleid

Dit privacy beleid is alleen van toepassing op de acties van Mindrops en gebruikers met betrekking tot deze website. Het breidt zich niet uit tot alle websites die vanaf deze website toegankelijk zijn; inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele links die we kunnen verstrekken aan websites voor sociale media.

 

4. Voor de doeleinden van de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming is Mindrops de ""Data Controller"". Dit betekent dat de private beperking van Mindrops de doeleinden bepalen waarvoor en de manier waarop uw gegevens worden verwerkt.

 

5. Gegevens verzameld

We kunnen de volgende gegevens verzamelen, waaronder persoonlijke gegevens, van u:

 1. Naam;

 2. Contactinformatie zoals e-mailadressen en telefoonnummers;

 3. In elk geval, in overeenstemming met dit privacy beleid. 

 

6. Hoe we gegevens verzamelen

We verzamelen gegevens op de volgende manieren:

 1. Gegevens worden ons door u gegeven; en
 2. Gegevens worden automatisch verzameld.

 

7. Gegevens die door u aan ons worden gegeven

Mindrops verzamelt uw gegevens op een aantal manieren, bijvoorbeeld:

 1. Wanneer u contact met ons opneemt via de website, per telefoon, post, e-mail of via een andere middelen; of
 2. Wanneer u ervoor kiest om in elk geval een marketingcommunicatie van ons te ontvangen, in overeenstemming met dit privacy beleid.

 

8. Gegevens die automatisch worden verzameld

Voor zover u de website opent, zullen wij uw gegevens automatisch verzamelen, bijvoorbeeld:

 1. We verzamelen automatisch wat informatie over uw bezoek aan de website. Deze informatie helpt ons om verbeteringen aan website inhoud en navigatie te doen, inclusief uw IP-adres, de datum, tijden en frequentie waarmee u toegang hebt tot de website en de manier waarop u gebruikt en communiceert met zijn inhoud.
 2. We verzamelen uw gegevens automatisch via cookies, in lijn met de cookie-instellingen in uw browser. Raadpleeg het gedeelte hieronder voor meer informatie over cookies en hoe we ze op de website gebruiken.

 

9. Ons gebruik van gegevens

Elke of alle bovengenoemde gegevens kunnen van ons van tijd tot tijd worden vereist om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij gebruik van onze website. Specifiek kunnen gegevens om de volgende redenen door ons worden gebruikt:

 1. Interne record bijhouden;
 2. Verbetering van onze producten / diensten;
 3. Transmissie per e-mail van marketingmaterialen die van belang kunnen zijn voor u;
 4. Contact voor marktonderzoeksdoeleinden die kunnen worden gedaan met behulp van e-mail, telefoon, fax of mail. Dergelijke informatie kan worden gebruikt om de website aan te passen of bij te werken; in elk geval, in overeenstemming met dit privacy beleid.

 

10. We kunnen uw gegevens voor bovenstaande doeleinden gebruiken als we het nodig achten dit te doen voor onze legitieme belangen. Als u niet tevreden bent, hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden te bezwaren (zie de sectie ""Uw rechten"" hieronder).

 

11. Voor de levering van directe marketing aan u via e-mail, hebben we uw toestemming nodig, of via een opt-in of soft-opt-in

 1. Zachte opt-in toestemming is een specifiek type toestemming dat van toepassing is wanneer u eerder met ons bent ingeschakeld (u neemt bijvoorbeeld contact met ons op om ons te vragen voor meer informatie over een bepaald product / service, en we zijn marketing vergelijkbare producten / diensten). Onder ""zachte opt-in"" toestemming nemen we uw toestemming zoals gegeven tenzij u opt-out bent.

 2. Voor andere soorten e-marketing moeten we uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen. Dat wil zeggen dat u een positieve en bevestigende actie moet ondernemen zoals bijvoorbeeld instemmen door een aangebode tick box te markeren.

 3. Als u niet tevreden bent met onze aanpak van marketing, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Raadpleeg de sectie ""Uw rechten"" hieronder om uw toestemming in te trekken.

 

12. We kunnen uw gegevens gebruiken om u tot Mindrops beperkte advertenties en andere inhoud op andere websites te laten zien. Als u niet wilt dat we uw gegevens gebruiken om u tot Mindrops beperkte advertenties en andere inhoud op andere websites te laten zien, schakel dan de relevante cookies uit (raadpleeg de sectie ""Cookies"" hieronder).

 

13. Met wie we gegevens delen

We kunnen uw gegevens delen met de volgende groepen mensen om de volgende redenen:

 1. Een van onze groepsmaatschappijen of gelieerde ondernemingen - om u te voorzien van bijgewerkte informatie over onze producten en diensten.
 2. Onze medewerkers, agenten en / of professionele adviseurs - om informatie te verstrekken met betrekking tot het onderzoek en om aanvullende informatie te verstrekken die in het bereik van het onderzoek lijkt te zijn; en
 3. Serviceproviders van derden die ons diensten leveren, waarvoor de verwerking van persoonlijke gegevens nodig is. Zoals dienstverleners van derden helpen bij het ontvangen van gedeelde gegevens, om zo functies uit te voeren die ervoor zorgen dat de website soepel loopt;

  En in elk geval,   in overeenstemming met dit privacy beleid.

 

14.Gegevens veilig houden

We zullen technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens te veilig te stellen. We slaan uw gegevens op beveiligde servers op.

15. Technische en organisatorische maatregelen omvatten  info@mindrops.com maatregelen die omgaan met vermoedelijke gegevensinbreuk. Als u een misbruik of verlies of ongeoorloofde toegang tot uw gegevens vermoedt, laat het ons dan onmiddellijk weten door contact met ons op te nemen via dit e-mailadres: info@mindrops.com.

 

16. Gegevensretentie

Tenzij een langere bewaarperiode vereist is of door de wet is toegestaan, zullen we uw gegevens alleen op onze systemen vasthouden voor de periode die nodig is om te voldoen aan de doeleinden die in dit privacy beleid zijn geschetst of totdat u vraagt dat de gegevens worden verwijderd.

 

17. Zelfs als we uw gegevens verwijderen, kunnen deze in de back-up of in de archiefmedia blijven bestaan voor juridische of regelgevende doeleinden.

 

18. Uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens:

 1. Recht op toegang  - het recht tot het aanvragen
  1. Kopieën van de informatie die we op elk moment over u houden, of
  2. het recht dat wij dergelijke informatie wijzigen, bijwerken of verwijderen.

   Als we u toegang geven tot de informatie die we over u hebben, zullen wij u hiervoor niets in rekening brengen, tenzij uw verzoek ""kennelijk ongegrond of buitensporig is"". Waar we legaal zijn toegestaan dit te doen, kunnen we uw verzoek weigeren. Als we uw verzoek weigeren, vertellen we u de redenen waarom.

 2. Right to correct - het recht om uw gegevens recht te zetten als deze onnauwkeurig of onvolledig zijn.

 3. Recht op corrigeren - Recht om te wissen het recht om te vragen dat we uw gegevens uit onze systemen verwijderen of verwijderen.

 4. Recht om ons gebruik van uw gegevens te beperken - het recht om ons te ""blokkeren"" om uw gegevens te gebruiken of de manier te beperken waarin we het kunnen gebruiken.

 5. Recht op gegevensoverdracht - het recht om te vragen dat we uw gegevens verplaatsen, kopiëren of overbrengen.

 6. Recht op bezwaar - het recht om te bezwaren tegen ons gebruik van uw gegevens, inclusief waar we het gebruiken voor onze legitieme belangen.

 

19. plossen van uw rechten die hierboven zijn uiteengezet of uw toestemming intrekken bij de verwerking van uw gegevens (indien toestemming is onze rechtsgrondslag voor het verwerken van uw gegevens), neem dan contact met ons op via dit e-mailadres: info@mindrops.com.

 

20. Als u niet tevreden bent met de manier waarop een klacht die u maakt met betrekking tot uw gegevens door ons wordt afgehandeld, dan kan u uw klacht verwijzen naar de relevante gegevensbeschermingsautoriteit.

 

21. Het is belangrijk dat de gegevens die we over u hebben, nauwkeurig en actueel is. Houd ons op de hoogte of uw gegevens veranderen in de periode waarvoor we die houden.

 

22. Transfers buiten de Europese Economische Ruimte

Gegevens die we van u verzamelen kunnen worden opgeslagen, verwerkt en worden overgebracht naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als onze servers zich in een land buiten de EER bevinden of een van onze serviceproviders zich in een land buiten de EER bevindt. We delen ook informatie met onze groepsmaatschappijen, waarvan sommige zich buiten de EER bevinden.

 

23. We zullen alleen gegevens overbrengen buiten de EER, wanneer dat land voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en wanneer de geboden overdrachtsmiddelen voldoende waarborgen met betrekking tot uw gegevens bieden. Bijvoorbeeld in het geval van gegevensoverdracht, in de overeenkomst de huidige standaardcontractuele clausules door de Europese Contractuele Commissie op te nemen, of door zich aan te melden bij het privacy schild van de EU-VS, in het geval de organisatie in ontvangst van de gegevens gevestigd is in de Verenigde Staten van Amerika.

 

24. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens een adequaat beveiligingsniveau ontvangen, hebben we passende waarborgen en procedures opgezet met de derde partijen met wie we uw gegevens delen. Dit zorgt ervoor dat uw gegevens door die derden worden behandeld op een manier die consistent is met de wetgeving voor gegevensbescherming.

 

25. Links naar andere websites

Deze website kan van tijd tot tijd links naar andere websites bevatten. We hebben geen controle over deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Dit privacy beleid breidt zich niet uit tot uw gebruik van deze websites. U wordt geadviseerd het privacy beleid of de verklaring van andere websites ook door te lezen voordat u ze gebruikt.

 

26. Veranderingen in het bedrijfsleven en de controle ervan

Mindrops kan als bedrijf, van tijd tot tijd veranderen. Het kan uitbreiden of krimpen. Ons bedrijf kan ook gedeeltelijk of totaal verkocht of overgedragen worden. Gegevens die door gebruikers werden verstrekt, kunnen, waar het relevant is, ook deels of volledig overgedragen worden aan de nieuwe eigenaar of de nieuw controlerende partij, onder de voorwaarden van dit privacy beleid; Dit wordt toegestaan zolang de gegevens gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk ook aan ons werden verstrekt.

 

27. We kunnen ook gegevens bekendmaken aan een potentiële (volledige of deelse) koper van ons bedrijf.

 

28. In de bovenstaande instanties zullen we stappen ondernemen met het doel ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd.

 

29. Cookies

Deze website kan bepaalde cookies op uw computer plaatsen en openen. Mindrops maakt gebruik van cookies om uw ervaring en uw gebruik van de website te verbeteren en om ons dienstenbereik te verbeteren. Mindrops heeft deze cookies zorgvuldig gekozen en er zijn stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde wordt beschermd en gerespecteerd.

 

30. Alle cookies die door deze website worden gebruikt, worden gebruikt in overeenstemming met de huidige wetgeving in de EU, de VS en het VK.

 

31.Voordat de website cookies op uw computer plaatsen, krijgt u een berichtbalk die uw toestemming vraagt om die cookies in te stellen. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies, maakt u het Mindrops mogelijk u een betere ervaring en service aan te bieden. U kunt, als u dat wenst, niet instemmen met het plaatsen van cookies. Bepaalde functies van de website werken echter dan mogelijk niet meer volledig of niet meer zoals bedoeld.

 

32. Deze website kan de volgende cookies plaatsen:

Type cookie doel Purpose
Strikt noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde gebieden van onze website, een winkelwagentje gebruiken of gebruik maken van e-factureringsdiensten.
Voorkeurscookies: deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Hierdoor kunnen we onze inhoud voor u personaliseren, u op naam begroeten en uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld uw keuze van taal of regio).
Analytische / marketing cookies: die ons in staat stellen om het aantal bezoekers te herkennen, te tellen en te zien hoe bezoekers zich over onze website bewegen in gebruik. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijker vinden naar wat ze op zoek zijn.
Niet-geclassificeerde cookies: dit zijn cookies die niet kunnen worden ingedeeld in een van de bovenstaande categorieën.

 

 

33. U kunt een lijst van cookies vinden die we gebruiken in ons cookiebeleid. cookie policy

 

34. U kunt ervoor kiezen om cookies in uw internetbrowser in te schakelen of uit te schakelen. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het menu Help in uw internetbrowser. 

 

35. U kunt ervoor kiezen om op elk gewenst moment cookies te verwijderen; u kunt zo echter informatie verliezen waarmee u sneller en efficiënter toegang hebt tot de website, en niet beperkt tot personalisatie-instellingen.

 

36. Het wordt aanbevolen dat uw internetbrowser up-to-date is en dat u de hulp en begeleiding raadpleegt die door de ontwikkelaar van uw internetbrowser wordt verstrekt, mocht u niet zeker weten hoe uw privacy-instellingen aangepast moeten worden.

 

37. Raadpleeg het cookiebeleid voor meer informatie over het algemeen over cookies inclusief hoe u ze uitschakelt. U vindt ook details over het verwijderen van cookies van uw computer.

 

Algemeen

38. U mag geen van uw rechten overdragen onder dit privacy beleid naar een andere persoon. Onder dit privacy beleid kunnen onze rechten overdragen waar we redelijkerwijs geloven dat uw rechten niet worden beïnvloed.

 

39. Indien een rechtbank of een bevoegde autoriteit constateert dat een bepaling van dit privacy beleid (of een deel van een bepaling) ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar is, zal deze bepaling of het deel van de bepaling voor zover vereist, als verwijderd geacht worden. De geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van dit privacy beleid worden hierdoor niet beïnvloed.

 

40. Tenzij anders overeengekomen, wordt geen vertraging, handeling of nalaten door een partij bij het uitoefenen van een recht of remedie als een afstand van dat, of een ander, recht of remedie aanzien.

 

41. Deze overeenkomst wordt beheerst door, en geïnterpreteerd volgens, de wet van India. Alle geschillen die onder de overeenkomst voortvloeien, zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Indiaanse rechtbanken.

 

Wijzigingen in dit privacy beleid

42. Mindrops behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen, zoals van tijd tot tijd nodig wordt geacht of zoals wettelijk vereist is. Alle wijzigingen worden onmiddellijk op de website geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het privacy beleid te hebben aanvaard door uw eerste gebruik van de website, na de wijzigingen.

U kunt contact opnemen met Mindrops per e-mail via info@mindrops.com.  

Hoe kunnen we u helpen?

Ons team gedijt op nieuwe uitdagingen en projecten. Heb je een project in gedachten en denk je dat we er waarde aan kunnen toevoegen - neem dan contact met ons op - we horen graag van je. Bel ons op (BE) +32 (0)470 54 11 29 of

Neem contact op
Contact Us