Gebruiksvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website (inclusief sub domeinen, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen algemene voorwaarden) en Mindrops Solutions Private Limited (ook verder als Mindrops beschreven), de eigenaar en de exploitant van deze website. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig, omdat ze van invloed zijn op uw wettelijke rechten. Uw overeenkomst om te voldoen en gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden wordt geacht bij uw eerste gebruik van de website in te gaan. Als u er niet mee akkoord gaat gebonden te worden aan deze algemene voorwaarden, moet u meteen stoppen met het gebruik van de website.

In deze algemene voorwaarden worden gebruiker of -gebruikers gezien als elke derde partij die toegang tot de website heeft en niet (i) werknemer is van Mindrops en zodoende in dienstverband handelt of niet (ii) als consultant is ingeschakeld of diensten levert aan Mindrops.

U moet minimaal 18 jaar oud zijn om deze website te gebruiken. Door de website te gebruiken en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, vertegenwoordigt en bevestigt u dat u ten minste 18 jaar bent.

 

1. Intellectueel eigendom en toegelaten gebruik

 1. Alle inhoud op de website, tenzij geüpload door gebruikers, is het eigendom van Mindrops, onze partners of andere relevante derden. In deze algemene voorwaarden betekent inhoud elke tekst, grafische afbeelding, foto, audio, video, software, data-compilaties, pagina-indeling, onderliggende code en software en andere vorm van informatie die in staat is om op een computer te worden opgeslagen en die op, of deel uitmaakt van deze website; inclusief dergelijke inhoud die door gebruikers wordt geüpload. Door de website te blijven gebruiken, erkent u dat dergelijke inhoud wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets op deze site moet worden opgevat als een toekenning, door implicatie, estoppel of anderszins, van enige licentie of recht om enig handelsmerk, logo of servicemerken die op de website staat, te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
 2. Anderzijds mag u ook geen enkele inhoud van deze website reproduceren, wijzigen, kopiëren, distribueren of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder de schriftelijke toestemming van Mindrops.

2. Verboden gebruik

  U mag de website niet gebruiken voor een van de volgende doeleinden:

 1. op enige wijze schade aan de website veroorzaakt, of kan veroorzaken of interfereert met het gebruik of het genot van de website door een ander persoon; of
 2. op welke manier dan ook schadelijk, onwettig, illegaal, beledigend, intimiderend, bedreigend of anderszins aanstootgevend of in strijd met elke toepasselijke wetgeving, regulering, overheidsvolgorde; of het
 3. maken, verzenden of opslaan van elektronische kopieën van inhoud die door auteursrechten beschermd is, zonder de toestemming van de eigenaar.

3. Links naar andere websites

  Deze website kan links naar andere sites bevatten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, zijn deze sites niet onder controle van Mindrops of die van onze partners.

 1. We nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en de aansprakelijkheid van de aansprakelijkheid voor alle vormen van verlies of schade die voortvloeien uit het gebruik ervan.
 2. De opname van een link naar een andere website op deze website, impliceert geen goedkeuring van de eerste website zelf of controle over deze websites.

 

4. Privacy beleid en cookiesbeleid

Gebruik van de website wordt ook beheerst door ons privacy beleid en cookiesbeleid, dat door deze referentie in deze algemene voorwaarden is opgenomen. Bekijk ons privacy beleid en cookies beleid.
View our Privacy Policy and Cookies Policy.

 

5. Beschikbaarheid van de website en disclaimers

 1.  Alle online faciliteiten, gereedschappen, diensten of informatie die Mindrops beschikbaar maakt via de website (de service) worden verschaft ""as is"" en op een ""zo beschikbaar"" basis. We geven geen garantie dat de service vrij is van defecten en / of fouten.
 2. Tot de maximale mate die door de wet is toegestaan, bieden wij geen garanties (uitdrukkelijke of impliciete) aangaande de fit voor een bepaald doel, de nauwkeurigheid van de informatie, de compatibiliteit en de bevredigende kwaliteit. Mindrops is niet verplicht om informatie op de website bij te werken. Terwijl Mindrops door redelijke inspanningen er voor zorgt dat de website veilig en vrij is van fouten, virussen en andere malware, geven we geen garantie of waarborg in dat opzicht. Gebruikers nemen de verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid, voor hun persoonlijke gegevens en voor hun computers.

 

6. Beperking van aansprakelijkheid

 Niets in deze algemene voorwaarden zal:

 1. onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze of uw nalatigheid, zoals deze van toepassing zijn, beperken of uitsluiten; of
 2. onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde representatie beperken of uitsluiten; of
 3. onze of uw verplichtingen niet toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, beperken of uitsluiten. We zijn niet aansprakelijk ten aanzien van u met betrekking tot verliezen die voortvloeien uit evenementen die verder gaan dan onze redelijke controle. Tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan, aanvaardt Mindrops geen aansprakelijkheid voor een van de volgende zaken: eventuele bedrijfsverliezen, zoals verlies van winsten, inkomsten, inkomens, verwachte besparingen, bedrijf, contracten, goodwill of commerciële kansen, evenmin voor verlies of corruptie van gegevens, database of software; of een speciaal, indirect of gevolg verlies of schade.

 

7. Algemeen

 Onder deze algemene voorwaarden kan u geen van uw rechten overdragen aan een andere persoon. Waar we redelijkerwijs geloven dat u rechten niet worden beïnvloed, kunnen wij onder deze algemene voorwaarden onze rechten overdragen.

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ons veranderd worden. Dan zijn dergelijke herziene termen van toepassing op de website vanaf de datum van hun publicatie. Gebruikers moeten regelmatig de algemene voorwaarden controleren om zodoende hun vertrouwelijkheid met de geldende versie te behouden.
 2. Samen met het privacy beleid en het beleid van het cookies bevatten deze algemene voorwaarden de hele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Ze vervangen alle eerdere discussies, regelingen of overeenkomsten die mogelijk hebben plaatsgevonden met betrekking tot de algemene voorwaarden.
 3. Indien een rechtbank of een bevoegde autoriteit constateert dat een bepaling van deze algemene voorwaarden (of een deel van een bepaling) ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar is, zal deze bepaling of het deel van de bepaling voor zover vereist, als verwijderd geacht worden. De geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden worden hierdoor niet beïnvloed.
 4. Deze overeenkomst wordt beheerst door, en geïnterpreteerd volgens, de wet van India. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst (inclusief niet-contractuele geschillen of claims), zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de New Delhi-rechtbanken.

 

Mindrops Solutions Private Limited details

Mindrops Solutions Private Limited is een onderneming met statutaire zetel in India met geregistreerde nummer U74999DL2018PTC330890 wiens geregistreerde adres is 112, Krishna Apra, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, New Delhi, Delhi 110034. Het exploiteert de website  www.mindrops.com.

U kunt contact opnemen met Mindrops per e-mail via info@mindrops.com

Hoe kunnen we u helpen?

Ons team gedijt op nieuwe uitdagingen en projecten. Heb je een project in gedachten en denk je dat we er waarde aan kunnen toevoegen - neem dan contact met ons op - we horen graag van je. Bel ons op (BE) +32 (0)470 54 11 29 of

Neem contact op
Contact Us